Leveransvillkor

Fritt vårt lager (EXW) eller enligt överenskommelse. Frakt debiteras enligt gällande prislista. Kan order ej fullevereras vid överenskommen tidpunkt sker delleverans. Resterande del levereras snarast till samma villkor som om ordern levererats i en sändning. Kostnad för emballage kan tillkomma. EUR-pallar debiteras med 120 kr/pall för kunder som ej kan returnera pallen direkt vid leverans eller enligt separat överenskommelse.