Vår serviceavdelning

ZF0001_Vår serviceavdelning

Vi på Städmaskinshuset Sverige AB tycker att det är viktigt att våra kunder får
tillgång till den bästa tänkbara servicen på sin maskininvestering. Vi lägger
därför stor vikt vid vår moderna serviceavdelning som för närvarande består
av fyra servicetekniker.

Med välutrustade servicebilar kan vi utföra de flesta reparationer och
underhållsingrepp på plats. Vi erbjuder även rikstäckande service via
samarbetspartners.

I likhet med andra maskiner i daglig tjänst, kräver en städmaskin regelbundet
underhåll för att gå störningsfritt under en längre tid. Ett serviceavtalet innebär
att Ni mot en fast årsavgift får det nödvändiga underhållet av maskinen utfört på
plats av en av våra auktoriserade servicetekniker.

Två kvalificerade servicetekniker reparerar och underhåller även högtryckstvättar,
från de minsta till de allra tyngsta inom området.
Garantiservice på Nilfisk-Alto.